فریم‌ورک دات‌ نت چیست و چرا در کامپیوترها نصب است؟